събота, 9 август 2014 г.

Ученици онлайн

http://bit.ly/1otvQTe
Вчерашна статия в Teacher.bg със заглавие 

Провокативните снимки в интернет не носят популярност 

ме накара да си задам някои въпроси. Още повече че тези дни поисках да събера снимки на моите ученици от споделените от самите тях в мрежата и почти не открих нормални :(.  Няма спор, че основната отговорност за възпитанието на едно дете носи семейството, но отговорно трябва да е  и цялото общество, включително и училището. Не съм учител по информационни технологии и се извинявам, че ще разсъждавам в чужда област, но съм и родител. /Казвам на  детето: Мисли какво публикуваш, някога може да поискаш да станеш президент! А отговорът: Спокойно, не искам да ставам президент./ Реших да погледна учебните програми, с които учителят е длъжен да се съобрази. 
Започвам от първи клас:

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 31 часа годишно.
Обучението по „Информационни технологии”(ИТ) в началните класове има
пропедевтичен характер и е насочено към овладяване на основни знания, умения и
отношения. То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи и
подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които създават
условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската
личност.
Учебното съдържание за І-ІV клас по ИТ е представено чрез очакваните
резултати по обобщените теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните
образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни
дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”. През първата
година на обучение по ИТ се акцентира върху ядрата „Компютърна система” и
„Информация и информационни дейности”.
Учебната програма по ИТ за ЗИП в І клас се използва за изграждане на
първоначални представи и умения в съответствие с Държавните образователни
изисквания за учебното съдържание по информационни технологии и в същото време
е ориентир при интегриране на ИТ в обучението по останалите учебни предмети.
В процеса на обучение по ИТ учениците придобиват начална представа за
компютъра като техническо устройство; разграничават основните части на
компютърната система; опознават основни възможности на програми за обработка на
графика, звук и текст и се учат да ги използват при изпълнение на достъпни учебни
задачи. Това е първият етап в цялостния процес на обучение и използване на ИТ в
училище. Съдържанието на обобщените теми, предвидени за изучаване в І клас,
представлява въведение в учебния предмет „Информационни технологии” чрез
запознаване с възможностите на съвременните компютърни системи.
Осигуряването на обучението по ИТ изисква използването на одобрени от
МОН учебни помагала и програмни продукти.
2                             
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В І КЛАС
В обучението по ИТ на практическа основа се реализират следните цели:
1. Да се изграждат първоначални представи за основните информационни
дейности и тяхното предназначение.
2. Да се овладяват умения за работа с компютърна система.
3. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютъра.
4. Да се използват основни възможности на компютъра за изпълнение на
достъпни учебни задачи.
5. Да се познават и спазват основни здравни и етични правила при работа в
компютърния кабинет.
Почти същото се повтаря в плановете до трети клас и... се отказах да чета останалите. Да прочетохте някъде за безопасност, за етика и морал? Аз не. Кой и кога ще им обясни още какво е кибертормоз и че това е престъпление, че може и трябва да му се противодейства? Колко късно трябва да осъзнаят, че това не е анонимно пространство, а публично? Че то изисква следване на определени правила и норми. Защото един ден може да съжаляват. Статия на  Капитал  добре илюстрира тези ми мисли. Запознатите горе долу с образователната система ще кажат, че това ще свърши класният ръководител. Да видим какви помощници има той? На страницата на МОН в частта "В помощ на класния ръководител" откриваме: 10 връзки към страници с информация за Европейския съюз, 1 - към материал по БДП, 1 - защита от бедствия и 1 към книжарници. 0 - за мястото, където децата прекарват по-голяма част от свободното си време.
В библиотеката на Teacher.bg - една тема Компютърна сигурност в класната стая и то обърнете внимание: Ръководство на администратора за работа с Windows Steady State.
Да. В мрежата има доволно количество статии по въпросите, които се опитвам да поставя. Но, трябва ли самостоятелно всеки родител и/или учител да ги проучва, систематизира, прилага?
Някога в училище имаше Морал и право, Етика, Естетика, Обществознание. Не говоря носталгично за социалистическото образование, а с тревога, че тепърва ще ни се налага да говорим, не, не да говорим, а да изграждаме ценности, които бързо подменихме с криворазбрана свобода.

1 коментар:

  1. За безопасност в интернет пространството наистина се говори епизодично, и то ако самият учител/родител е наясно с проблема. Опасявам се, че и по този въпрос ще се заговори сериозно едва когато, не дай си боже, се случи нещо трагично. Мисля, че обществото ни, както и институциите не са подготвени за темпото на развиване и влиянието на глобалните комуникации, а още по-малко за негативните им проявления.

    ОтговорИзтриване