вторник, 29 януари 2013 г.

Ученическо портфолио

В педагогическата литература Портфолиото се характеризира като колекция от ученически работи, които демонстрират всестранно не само учебните резултати, но и усилията за тях, а така също и явния прогрес в знанията и уменията на учащия се в сравнение с предишните му резултати.
Портфолиото е съвременна форма на оценяване, но и помага да се решават важни педагогически задачи:
- мотивира ученика,
- поощрява активността,
- разширява възможностите за обучение и самообучение,
- формира умения за учене и поставяне на цели, планиране на собствената дейност,
- и като резултат: повишаване качеството на образованието като цяло.
Куратор е класният ръководител, но в работата над портфолиото се привличат родители, учители-предметници, други педагози, психолог.

събота, 26 януари 2013 г.

Какво е това любов?

В очакване на февруари и един прекрасен празник - на влюбените! Е, не бил български, и какво от това. Не е ли хубаво да кажеш на другия, че го обичаш, да се усмихваш, да се чувстваш щастлив...? Да, за това не ти трябва определена дата, но е чудесен повод да бъдем по-усмихнати и по-добри. А най-добрите учители за това са пак нашите деца.
Група от професионалисти задали на деца от 4 до 8 години въпроса: „Какво според теб значи ЛЮБОВ?”
Отговорите, които получили, били по-смислени и по-дълбоки, отколкото някой е можел да очаква. Вижте и кажете какво мислите:

четвъртък, 24 януари 2013 г.

Провокация към творческото мислене на ученика

Играта се нарича "описание". Индиректните описания се основават на сравнения. Трябва да се сравнява 1 предмет с други предмети. Действията са: 1. Задава се дума. 2. Избират се 3 произволни думи. 3. Описва се първият предмет чрез сравняване с останалите три предмета.https://www.google.bg

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Вдъхновени от Багряна

Учениците от 8 клас за пръв път формално се срещат с творчеството на "вечната и святата", "волната сестра на вятъра"... Разбираем е Ботев - дръзкият и безумно смелият в името на Родината. Но...дръзката жена, отстояваща лично щастие... Дори за съвременния млад човек все още стои необичайно. И си даваме сметка колко силно носим патриархалното наследство у себе си. Та след запознаването с биографията и творчеството на тази необикновена жена предлагам няколко варианта за домашна работа, която учениците изпълняват с ентусиазъм и вдъхновение.

Различията между поколенията

Успешен ли е всеки учебен час? Ако не е - защо. Осъзнаваме ли какво поколение е вперило поглед в нас? Предлагам ви един материал, който "сглобих" от мрежата и който дава ясна представа за различията между поколенията. И ако ние, учителите разберем характеристиките на поколението, което учените нарекоха Z, работата ни би станала още по-резултатна.

сряда, 2 януари 2013 г.

Как да се ползва интерактивната дъска максимално ефективно


През учебната 2011/2012 година в училищата „влязоха” и интерактивни дъски. Има класни стаи, в които те са ежедневие, но дали се ползват пълноценно и дали се съблюдават нужните условия за тяхната ефективност.
  1. Подходете правилно към избора на място за нейното разположение.
Много е важно как ще се организира взаимодействието на интерактивната дъска/ИД/ и проектора.
  • Ако вашият проектор не е застопорен на тавана, а стои на чин или маса, смятайче, че КПД на дъската е паднал повече от половина. Сянка постоянно ще закрива значителна част от повърхността на ИТ. Това не само намалява добрата видимост за учениците, но и пречи на удобната навигация за този, който работи на дъската.
  • NEPRAV