вторник, 23 февруари 2016 г.

Ученици в ролята на учители

Днес нашите пораснали ученици вземат нашите роли.
Първа в изпитанието е Кристина от 11. в клас. Ще преподава в 6. клас "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски. Отлично се е подготвила, има план, ход на урока, въпроси и задачи. Много мило ми стана, когато сподели с шестокласниците, че когато е била като тях, заедно сме преписали Историята, а в десети клас е запазила спомен от проведената в клас анкета за събитие, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи - дори цитира процентите отговори...Нещичко е посято:) ! Когато в края на часа попита в коя държава биха искали да живеят, 100% от отговорите в единия клас бяха - България, но променена и то от нас самите.

вторник, 16 февруари 2016 г.

Чудото Монтесори

Чували сте фразата: "Липсват му/и първите шест години."
Защо тези първи шест са толкова важни? Нима процесът на възпитание и обучение не продължава и след това? Да, продължава. "Но след шест уникалното време, в което детето е способно да овладява необходимите знания, навици и умения лесно и непринудено, на нивото на попиващото съзнание, вече е изтекло. Безвъзвратно."
И така, ако вашето дете или внуче още не е на шест, прочетете тази книга и действайте! Ако нямате желание да четете чужди мъдрости, подходете с много любов и грижа. Да, грижа. Така, както земеделецът посява семената и не ги оставя сами да се справят с почвата, с топлината, с влагата, с вредителите...
Моя близка, която преди мен беше прочела книгата, ми каза: "Допускала съм грешки с моето дете, но ще постъпя правилно с внуците." Колко е хубаво, че бъдещи баби подхождат толкова отговорно. Аз не съм толкова сигурна, че няма да грешим, но поне знам, че ще се постараем:)
Това е една  от книгите, които много  ти се иска да подариш, но и да запазиш, защото знаеш, че ще разгръщаш отново.
Ако сте неравнодушни родители, обичащи, отговорни, търсещи, тази книга е за вас!

събота, 6 февруари 2016 г.

Училище на бъдещето III


Родени ученици

С радост открих, че четвъртата глава от книгата на Кен Робинсон започва с коментар на една от любимите ми лекции в TED „Да изградим училище в облаците” от Сугата Митра. 
/Горещо препоръчвам./
Но ако децата действително са родени ученици, то защо много от тях в училище се сблъскват с толкова сериозни трудности? Защо на толкова много от тях в часовете им е безкрайно скучно? Това в голяма степен се обяснява с недостатъците на самата система, с нейните традиции и условности. Защото първо, всички деца по природа имат таланти и второ, за да се развият тези способности, трябва да се излезе от тесните рамки на академичното образование и да се премине към система, отчитаща индивидуалните таланти и интереси на всеки ученик.
Извънредно важно е всички ученици да имат адекватни възможности за изучаване на пълния диапазон на своите емоции и способности, включително, разбира се, традиционните дисциплини, но не и ограничени само в тях. А за това е нужно задължително да се измени структурата на образованието и да се балансира учебната програма. В подкрепа на това си съждение К. Р. привежда много простичък и разбираем пример. Представете си, казва, че носите вкъщи съвсем ново електронно устройство и предлагате на членовете на семейството да кажат как то действа. Вашият съпруг вероятно ще започне да чете писмените инструкции, едното ви дете ще потърси видео в Ютуб, а другото просто ще започне да изпробва различните копчета...Е, ако всеки има различна нагласа за действие, как да очакваме еднакво добри резултати, ако прилагаме един и същ метод на обучение?
Следват размисли за изкуството на преподаването. Не революционни, добрият учител добре е запознат с тях, важно е да не се отказва и по-често да се осмелява да ги прилага. И... глава за „обърната класна стая”./ Много се радвам, че имам своите успешни опити в тази посока/
Комуникативността е способността на човека ясно и уверено да изразява своите мисли и идеи с помощта на различни средства и под различна форма.Обучението в четене, писане и смятане е важно. Но не по-малко важно е да се развива у учениците способност ясно и уверено да изказват своите мисли!
Следват размисли за колективизма. Нещо, което нашите нови времена първо отмениха, а сега ще се опитваме да възпитаваме умението да се работи в колектив. Защото в училище децата работят „в група”, но не ”на групи”.
Състрадание, самообладание, гражданственост, живот по демократически принципи...Понятия, които лично мен ме връщат към излючително болезнения въпрос на нашето време -  липсата на ценности!


петък, 5 февруари 2016 г.

Училище на бъдещето II

http://bit.ly/20wnuyo
Продължавам да споделям впечатленията си от книгата на Кен Робинсон, "Училище на бъдещето"

Да променим училището

Да се замислим над това, какво би могло да стане алтернатива на посещението в училище. А какво ще се получи, ако попитаме самите ученици какво искат да изучават? И искат ли да бъдат в училище? И ако не, то къде? С кого? Колко дълго? Не искат да учат литература? Добре...Тогава какво?
Как да стане това? Особено важно е да се предостави на подрастващите възможност за право на избор. А това не може да стане по пътя на стандартната методика на преподаване. С какво искате да се занимавате и как аз мога да ви помогна? Заинтересованост към образованието – това е ключът към успеха на всяка отделна личност.
Финландия редовно заема в рейтингите на PISA първите позиции.
Но Финландия е решила да не върви по пътя на стандартизациите и тестовете! Нейните реформи се основават на съвсем различни принципи. Днес всички фински училища работят по балансирана учебна програма, която включва занимания по изкуства, хуманитарни и естествени науки, математика, езици и физическо възпитание, при което областите на страната имат свобода на действията относно планирането и осъществяването на тези дейности. В по-голямата част от финските училища се отдава приоритет на практическите и професионално-технически програми, а така също и на развитието на творческия потенциал на обучаващите се. Освен това Финландия щедро инвестира средства в професионалната подготовка на учителите и като следствие професията на педагога в страната е изключително престижна и защитена професия!


И по темата за финското образование предлагам да видите директно включване на колегата Пламен Димов, учител по музика, който от 27 години работи във Финландия. Записът е от уебинарите на Студио "У" - Учители за учители.