вторник, 23 февруари 2016 г.

Ученици в ролята на учители

Днес нашите пораснали ученици вземат нашите роли.
Първа в изпитанието е Кристина от 11. в клас. Ще преподава в 6. клас "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски. Отлично се е подготвила, има план, ход на урока, въпроси и задачи. Много мило ми стана, когато сподели с шестокласниците, че когато е била като тях, заедно сме преписали Историята, а в десети клас е запазила спомен от проведената в клас анкета за събитие, което ни кара да се чувстваме горди, че сме българи - дори цитира процентите отговори...Нещичко е посято:) ! Когато в края на часа попита в коя държава биха искали да живеят, 100% от отговорите в единия клас бяха - България, но променена и то от нас самите.
Ето какво сподели Криси след часа: "Днес имах честта да бъда учител по БЕЛ в своето училище, предполагах и се убедих, че тази професия е наистина трудна. Изисква много търпение и най-вече способност да си отговаряш сам:)). Много е притеснително, когато зададеш въпрос и никой не иска да ти отговори...Смятам, че учителите заслужават повече уважение от страна на учениците и на обществото като цяло. /.../ Не мисля, че искам да стана учител, защото тази професия не получава благодарността за тежкия и отговорен труд, който хората в нея полагат."

Евгения, отново от 11. в клас имаше нелеката задача да преподава в своя клас "Бай Ганьо се завърна от Европа". Но...само желанието и добрата подготовка на учителя не стигат... Жени каза: " Днес е Денят на ученическото самоуправление и съм горда, че бях избрана за учител по български език. Това бе наистина трудна и отговорна работа. Никак не е лесно да предизвикаш у учениците интерес и да ги включиш в дискусия. Преодолявайки тези трудности, учителят трябва да подготви ученика за предстоящите изпити, да обогати общата му култура, да възпита ценности... Благодарение на днешния си опит осъзнах тежестта на учителската професия!"

Поля от 10.г клас - Пушкин, поемата "Цигани". 
Поля каза: "Не съм доволна! Няма да стана учител, защото всички ученици смятат, че си знаят правата, но не си знаят задълженията! Затова и дисциплината им не е на нужното ниво. Нямам желание да бъда учител, но ако по стечение на обстоятелствата ми се наложи, бих била само частен учител на избрани лично от мен ученици!"

Какви умни ученици имам! Та затова я има и крехката ми вяра в бъдещото поколение, иначе не бих могла да продължа!


Няма коментари:

Публикуване на коментар