петък, 5 февруари 2016 г.

Училище на бъдещето II

http://bit.ly/20wnuyo
Продължавам да споделям впечатленията си от книгата на Кен Робинсон, "Училище на бъдещето"

Да променим училището

Да се замислим над това, какво би могло да стане алтернатива на посещението в училище. А какво ще се получи, ако попитаме самите ученици какво искат да изучават? И искат ли да бъдат в училище? И ако не, то къде? С кого? Колко дълго? Не искат да учат литература? Добре...Тогава какво?
Как да стане това? Особено важно е да се предостави на подрастващите възможност за право на избор. А това не може да стане по пътя на стандартната методика на преподаване. С какво искате да се занимавате и как аз мога да ви помогна? Заинтересованост към образованието – това е ключът към успеха на всяка отделна личност.
Финландия редовно заема в рейтингите на PISA първите позиции.
Но Финландия е решила да не върви по пътя на стандартизациите и тестовете! Нейните реформи се основават на съвсем различни принципи. Днес всички фински училища работят по балансирана учебна програма, която включва занимания по изкуства, хуманитарни и естествени науки, математика, езици и физическо възпитание, при което областите на страната имат свобода на действията относно планирането и осъществяването на тези дейности. В по-голямата част от финските училища се отдава приоритет на практическите и професионално-технически програми, а така също и на развитието на творческия потенциал на обучаващите се. Освен това Финландия щедро инвестира средства в професионалната подготовка на учителите и като следствие професията на педагога в страната е изключително престижна и защитена професия!


И по темата за финското образование предлагам да видите директно включване на колегата Пламен Димов, учител по музика, който от 27 години работи във Финландия. Записът е от уебинарите на Студио "У" - Учители за учители.

2 коментара: