неделя, 17 май 2015 г.

Горд съм, че съм българин

http://bit.ly/1IF8OC8
В десети клас се изучава "История славянобългарска" от Паисий Хилендарски. В един от часовете решавам да повторя анкетата на Алфа Рисърч от 2002 година относно поводите за национално самочувствие у българина. Както преди повече от 10 години, така и днес се оказва, че те са в миналото. Според изследването на агенцията, проведено сред пълнолетното население, 52 % смятат за най-важен източник за национална гордост създаването на славянската азбука, 42 % - освобождението от османско владичество и 40 % - спасяването на българските евреи през Втората световна война. 
Днес, 2015 година, десетокласниците ги подредиха така: 
1. 100% - Освобождението на България от турско робство, 
2. 77,7 % - Създаване на славянската азбука и Златния век на българската култура и 
3. 55 % - "История славянобългарска". / Анкетираните имат право да дадат повече от един отговор.
Ето я анкетата: