вторник, 11 декември 2018 г.

Да създадем любопитство към художествения текст

Запознали сме се само с първи епизод на трагедията "Антигона". Никой не я е чел лятото. Добре... Бърза задачка: да напишат своите предположения какво ще се случи в края, каква ще е съдбата на героите.
Почти половината предполагат, че героинята ще загине, защото такова е решението на властника. Има и такива, които очакват помирение. 

След запознаване с останалите епизоди, коментар на проблемите и посланията, един ученик разглежда предположенията и прави изводи. Никой не беше предположил жестокостта на Креоновото решение, никой не очакваше толкова страдание за него самия....
Мисля, че ще запомнят :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар