сряда, 21 февруари 2024 г.

Синкуейн в 9. клас

След запознаване с поезията на символистите Шарл Бодлер и Пол Верлен правим опити за неримувани стихове с ключови думи от "Есенна песен". Много ми е приятно да споделя 💓Благодаря ви, ученици, че отговорихте на предизвикателството!


Book titled 'СИНКУЕЙН'Read this book made on StoryJumper

Няма коментари:

Публикуване на коментар