сряда, 28 ноември 2012 г.

Произведението - компютърна презентация

Пиша тази статия по желание на ученик. Дано бъде полезна и на други.

Възможностите за изработване на компютърни презентации върху определено произведение са големи и разнообразни. Те могат да бъдат от различен тип: за сюжета, героите, теми и мотиви, символи и знаци...
Ето една примерна схема:
Слайд 1: Заглавие.
Слайд 2: Произведението - въвеждаща информация /време и място на създаване/
Слайд 3: Творческа история - как и защо авторът е написал даденото произведение, какво го е провокирало.
Слайд 4: Сюжетът - с едно изречение или няколко ключови думи. /Не забравяйте, че презентацията само маркира и илюстрира вашето публично представяне, не съдържа цялата информация, която публиката ви ще чуе./
Слайд 5: Жанрът - разказ, повест, пътепис, стихотворение /с ключови думи и изрази се очертават специфичните му особености/.
Слайд 6: Композицията - с подходяща графика или схема се илюстририра. Използвайте придобитите умения от часовете по ИТ за по-атрактивно създадена графика, схема и т.н. Напр.:

Слайд 7: Темите и мотивите - изброяват се важните теми, мотиви и символи в произведението.
Слайд 8 - 9: Героите.
Слайд 10: Изразни средства и художествени похвати /напр. метонимия, ретроспекция.../
Слайд 11: Обобщение.
Слайд 12: Библиография - какви източници на информация сте използвали - печатни, от Интернет, илюстрации...


Има и редица други варианти.
Това са възможности, които ученикът може за използва в самоподготовката си и да се изяви по-добре в часовете за обобщение на знанията, на НВО или ДЗИ.
Например:
  • Теми и мотиви. Символи и знаци. /Път, река, нощ.../
  • Пространството в творбата. - Очертайте пътя на героите според фабулата на произведението. Акцентирайте върху тези от тях, които имат характер на изпитание.
  • Произведението и другите изкуства. - филмови и театрални интерпретации, илюстрации, музикални произведения...
  • Създаване и обработка на графично изображение - направете собствени илюстрации към произведението, изработете комикс...
  • Създаване на електронни таблици, в които да подреждате изучаваните през годината произведения с характерните мотиви в тях, сюжет, композиция, изразни средства...
  • Подготвяне на викторина, игра, тест.
Успешна работа! Благодаря, че бяхте с мен!

Използван източник: Помагало за ЗИП - К.Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Д. Николова, Н. Даскалов.Няма коментари:

Публикуване на коментар