неделя, 23 февруари 2014 г.

Железният светилник, Димитър Талев

25. седмица от проекта "Читать не вредно, вредно не читать"!
След ученическите и студентските години, винаги, когато ми предстои в клас да говорим за "Железният светилник",  го препрочитам. И го правя с удоволствие! Една от най- българските книги за епохата на турското владичество. Един роман, който показва патриархалния бит и морал и съхраняването на дома като твърдина на българщината. Гореща любов към родното, съхранено с цената на нечовешки усилия и жертви национално самосъзнание, копнежите и идеалите на нашето националноосвободително движение...И една галерия от незабравими образи.
Книга, която не трябва да се разказва, тя трябва да се прочете и съпреживее.

Полезно за учениците!
Значения на някои от имената:
Султана - царица/тур./
Катерина - чиста или магическа /гр./
Божана - посветена на Бог /слав./
Ния, галено от Евгения - от благородно потекло /гр./
Лазар - Бог помага /евр./ Лазар е ученик на Христос и брат на Марта и Мария в Новия завет.
Рафаил - Бог /ме/ излекува /евр./ Един от четирите архангели в Стария завет и един от седемте в Библията.
Авраам - баща на много /евр./ 70 години живее в родния си град Ур и по Божие повеление се мести в Месопотамия. Имотът му е голям, има много деца и е почитан и уважаван. Все пак си остава чужденец и пришълец. Наричан "отец на вярващите", защото бил с висока и непоколебима вяра.
Климент - милостив, мек /лат./
Стоян - от глагола "стоя", със значение, да стои, да живее
Андрей - мъжествен /гр./ Апостол Андрей е брат на св. Петър.

/Материалът е по А. Дамянова, литература за 12 клас, изд. Сиела/


Няма коментари:

Публикуване на коментар