петък, 31 октомври 2014 г.

Как да преодолеем чувството на безпокойство, Дейл Карнеги

http://bit.ly/1p9qW04
Резюме
Научете се добре да спите, обичайте музиката, научете се да виждате смешните страни на живота и тогава здравето и щастието ще бъдат с вас.
Предприемайте действия с цел решаване на проблемите. Запитайте се: За какво се вълнувам в момента? Какво мога да предприема? Какво смятам да направя, за да реша проблема? Кога смятам да започна изпълнението на набелязаните действия?
Великият учен Пастьор говорел за спокойствието, което цари в библиотеките и лабораториите. Защо? Защото хората там са толкова погълнати от своите задачи, че не им остава време за безпокойство. Изследователите рядко ги сполетяват нервни сривове. За подобен разкош те нямат време. Тайната на нашите нещастия се състои в това, че ние имаме твърде много време да размишляваме дали сме щастливи или не. И така, престанете да размишлявате за това! Запретнете ръкави и се заемете за работа. Не си позволявайте да се разстройвате за дреболии, които следва да презирате и забравяте. Помнете, че животът е твърде кратък, за да го прахосвате за глупости. Изучавайте фактите, попитайте себе си: какви са вашите шансове по закона за вероятностите това, за което се безпокоите, някога да се случи.

"Съществува само един път към щастието - поучава Епиктет римляните - за това е нужно само да престанете да се безпокоите за неща, които не са подчинени на вашата воля" Майсторите на жиу-жицу учат своите ученици "да се огъват" като върба, а не да се съпротивляват като дъб".
Навреме спрете и си задайте три въпроса: 1. Доколко е действително важно това, за което се безпокоя? 2. В кой момент съм длъжен да кажа: "Спри!" по отношение на нещата, предизвикващи безпокойство и да поставя точка? 3. Колко плащам за това притеснение? Не съм ли заплатил повече, отколкото струва?
Веднъж един преподавател хвърля пред своите ученици бутилка мляко в умивалника. Кара ги да се доближат и да погледнат парчетата от разбитата бутилка."Хубаво погледнете - казва той - искам да запомните този урок за цял живот. Вие видяхте - всичкото мляко се разля и колкото и да вдигате шум и да си скубете косите, нито една капка няма да се върне назад. Всичко, което можем да направим, е да го отпишем, да го забравим и да преминем към по-нататъшни действия".
Девет думи, които могат да определят нашата съдба:"Нашият живот е това, което ние мислим за него". Човекът е открил, че когато изменя своето отношение към нещата и другите хора, те също изменят отношението си към него. Достатъчно е човек коренно да измени своите мисли и с удивление ще види как бързо се изменят материалните условия на неговия живот. Всичко, което човек достига, се явява пряк резултат от неговите мисли.
Именно днес!
1.Именно днес аз ще бъда щастлив.
2. Именно днес аз ще се постарая да се приспособя към този живот, който ме обкръжава, а не да се опитвам да приспособя всичко към моите желания.
3. Именно днес аз ще се погрижа за своя организъм.
4. Именно днес ще се постарая да отделя внимание на развитието на своя разум.
5. Именно днес ще се заема с нравственото си усъвършенстване.
6. Ще се постарая да изглеждам колкото може по-добре.
7. Именно днес ще се постарая да живея само за днешния ден, няма да се стремя да решавам проблемите на целия си живот.
8. Именно днес ще набележа програма за своите работи.
9. Именно днес ще прекарам половин час в спокойствие и ще се постарая да се отпусна.
10. Именно днес няма да се страхувам и особено няма да се страхувам да бъда щастлив, да се наслаждавам на красотата, да обичам и да вярвам, че онези, които обичам, ме обичат.
Съществува странна поговорка, че е глупак този, който не може да се разсърди, но е мъдър онзи, който не иска да бъде сърдит. Навярно ние можем да се научим да прощаваме и да забравяме своите врагове. Затова трябва да се увлечем от някакво важно и възвишено дело. Тогава оскърбленията и враждата, които срещаме в живота си, няма да имат никакво значение, защото ние ще помним само своята работа.
За хората е естествено да забравят за благодарността. Затова, ако чакате благодарност, си готвите големи разочарования. Ако искате да бъдете щастливи, престанете да мислите за благодарността или за неблагодарността. Извършвайте благодеяния заради радостта, която изпитвате от това.
Ако вие искате да престанете да се безпокоите и да започнете да живеете истински, изпълнявайте правилото: Пресмятайте своите сполуки, а не своите неприятности!
Ако сте получили лимон, направете от него лимонада!
Помнете, че никой никога не бие мъртво куче! Когато ви нападат или несправедливо ви критикуват, помнете, че често това се прави, защото придава на вашия оскърбител чувство за собствена значимост. Често това свидетелства, че вие нещо сте постигнали и заслужавате внимание.
Прилагайте следните хубави навици:
Освободете бюрото си от всички книжа, освен онези, които имат отношение към решавания в момента проблем.
Извършвайте работите по реда на тяхната важност.
Когато пред вас възникне проблем, решавайте го незабавно, ако разполагате с фактите, необходими за вземането на решение.
Научете се да си организирате паботата, да разпределяте отговорността и да осъществявате контрол.
За да предотвратите безпокойството и умората, старайте се да се трудите с ентусиазъм.
Помнете, че никой не е умрял от недостатъчен сън. Безпокойството заради безсънието е по-вредно от самото безсъние.

Няма коментари:

Публикуване на коментар