сряда, 26 ноември 2014 г.

Насилието като част от негативната комуникация

Въвеждаща част:
Урокът започва с въпрос, дали учениците знаят какво е това тормоз и обсъждат различни ситуации, предложени от учителя. 
Следва определение на насилието и акцентиране на това, че насилието може да е не само физическо, а и вербално - обиди, жаргони, крясъци, психически тормоз и т.н.
Ход на същинската работа:
Записваме на дъската думата "насилие". Учениците трябва да дават примери на свои асоциации, когато се изпише думата. Всичко, което се сещат. Правим обобщение в две графи.
1. Физическо или невербално насилие е... и 2. Психично или невербално насилие е...
Задача към групата:
В предварително изработена и апликирана по темата кутия учениците ще пуснат своите анонимни писма.
Задачата е анонимна, като целта не е да се установи кой и срещу кого извършва насилие. Целта е да се види дали има наличие на насилие, какъв тип е то.
Всеки да напише ситуации, при които е проявявал някакъв вид насилие към познат, връстник или друг близък.Какъв вид насилие е използвал, какви изразни средства, методи...
След приключване учениците пускат в кутията своите листове.
Съвсем очаквано дойде и въпросът: "Госпожо, а какво ще стане с кутията?"
Идеята на Мирослава Мирчева/автор на темата: "Роля на учителя за формиране на позитивен климат в класа"/ е да се проведе нов час за обсъждане на споделените ситуации. Освен този вариант предложих и втори - да я унищожим и така да се разделим с дяволчетата у нас. Единодушно се прие второто предложение.
Ролева игра: Класът е разделен на групи, които разиграват ситуация с различни роли: "извършител на тормоз", "строгият учител" и " хуманният учител". Интересно е, че в обобщените мнения на наблюдателите се налага становището, че по-успешен ще е резултатът от срещата със строгия учител!

По идея от материали на НИОКСО.

1 коментар:

  1. Сериозна тема по наистина реален житейски проблем, и то не само в училище! Нуждата от такива уроци е повече от належаща! Ако в тях се включат и родители, ефектът ще е още по-голям.

    ОтговорИзтриване