понеделник, 27 април 2015 г.

Кръгла маса "Съвременната художествена литература в съвременното българско училище"

27. 04. 2015 година, София
Щастлива съм да присъствам на този форум, който е събрал амбициозни и интелигентни учители и преподаватели!
Приветствие за откриването произнесе г-жа Мариана Бакърджиева, председател на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/.
Старт на същинската част даде проф. Ал. Кьосев, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" с изследването "Читателски практики в България - 2014". 

Анализите на проф. Кьосев събудиха немалко въпроси за последвалата дискусия относно действителния брой активно четящи и популярността на съвременните български автори. Професорът разказа интересни наблюдения от работата на неговите студенти.

Един определено обаятелен лектор беше д-р Йордан Евтимов от НБУ. Темата на неговото изказване -  "Потайните ценности в образованието по литература". Определено зададе теми за размисъл не само за нас. Как - пита д-р Евтимов, да коментираме в часовете по литература ценности, които визира дадена литературна творба, когато самото общество не е задало ценностна система?

С пристрастие ще отбележа, че най обичам на такива срещи изказванията на колегите!
На първо място Маргарита Илчева, учител в ПГТМД. Кратка, много смислена и ясна презентация. "Трансформърс" на НВО" и "PISA в България влиза" са два ярки слайда, които се запомнят  и аз лично много харесах. А думите и: "Много малко от нас си позволяваме да бъдем такива, каквито трябва да бъдем" заслужават особено внимание!

И накрая София Тодорова, учител в 9. ФЕГ с изказването "Не/възможното творческо писане в часовете по литература". И тук открих сродна душа. Подобно на моите плахи опити г-жа Тодорова сподели своето "спасение от конюнктурата" чрез междупредметни връзки и различни типове творчески задачи.
Накрая някой ще попита какво е станало с темата за съвременната художествена литература. Ами, тя присъстваше като ярка илюстрация във всяка от обсъжданите теми!
Благодаря на организаторите от АУБЕЛ, на всички лектори и колеги, взели участие в дискусиите! За мен беше изключително зареждаща среща. Очаквам следващата!


1 коментар: