петък, 10 август 2012 г.

Игрословица


8
1
11
2
12
13
12

3
15

4
2
17
4
15


10
2
-
5
14
16
6
11

2
12

10
15
7
15
9


Кръстословици, игрословици, картинни ребуси...са сред често използваните занимателни задачи в начален и прогимназиален етап. Но ми хрумна, че това може да са отпускащи 5 или 10 минути и за по-големи ученици – за отмора, а защо не и за привличане на вниманието, ако по някаква причина класът се е разконцентрирал. А може и самите ученици да съставят подобни! 

Спретнах един пример за 8 клас. Часовете по български език обобщават и систематизират изучените до момента основни правописни, граматични, правоговорни правила. Това ми дава свободата да „смесвам” проверката им. Изучава се и „Песен за човека” от Н.Й. Вапцаров.

И така задачата:
Всяко число в квадратчетата е код на определена буква от азбуката /на еднаквите числа съответствет еднакви букви/. При последователно четене на буквите в квадратчетата ще получите цитат от стихотворение на Н. Й. Вапцаров.
12, 2, 17 – лично местоимение, 3л., ед. ч.
11, 1,4, 15, 9, 1 – мин. стр. прич. от глагола видя, мн. ч.
5, 14, 16, 2, 7, 12 – същ. име, ж.р. от прилаг. хубав,
9, 2, 3, 12, 6членувана форма на същ. име нощ,
10, 6, 4, 6, 3,1 – сег. деят. прич. от глагола падам, мн. ч.
2, 8, 13, 9, 6, 12 – мин. страд. прич. от глагола (да) ожъна, м.р., ед.ч.

Вариантите могат да са безкрайно много, зависи от вашето въображение и търпение за изготвянето им. Може да е по класове думи, по конкретна правописна или друга норма, по творчеството на конкретен автор...
Идеята е провокирана от сборника на Райна Димова „Занимателна морфология”.
Успешна работа, ще се радвам, ако сте харесали идеята и споделите, ако сте я приложили!


Няма коментари:

Публикуване на коментар