петък, 3 август 2012 г.

Урок биография

Първият урок, въвеждащ в творчеството на писателя, естествено е неговата биография. Как това да не бъде скучно и досадно занимание. Може ли  да е един изследователски и запомнящ се час без нови супертехнологии? Мисля, че да...
картинката е оттук:
Задачи към класа:
1. Какво знаете за този писател? / всеки ученик записва собствените познания в своята тетрадка/
2. Разменете своята информация с другаря си по чин.
3. Разменете информацията в групата(редицата).
4. Групата съобщава своя резултат, учителят систематизира на дъската.
5. На всеки ученик се предлага готов текст по темата /това може да е урочната статия или друг избран от учителя материал - биографичен очерк или научна статия./
Задачата: да прочетат сами текста и в полето да си отбелязват V-знаех, + - научих ново.
След това попълват табличка:


Знаех
Научих
Искам да науча
В сайта на Георгий Осипович е разгледана такава идея като педагогическа техника за активно-продуктивно четене. Наречена е "отметки в полето".
http://didaktor.ru/
Успешна работа на всички колеги!

1 коментар:

  1. Един успешен модел за провокиране на ученика не само в биографичните уроци, но и за характеристика или сравняване на литературни герои.

    ОтговорИзтриване