вторник, 14 август 2012 г.

Куб на Блум • Защо...
 • Обясни...
 • Назови...
 • Предложи...
 • Измисли...
 • Сподели...


 • През последните години в българската образователна система много се заговори за Таксономията на Блум. Тя е и в основата на стандартите, заложени в учебната програма.
  Ако все още не сте запознати с нейната същност, прочетете тук.http://bglog.net/Obrazovanie/10505
  Блум смята, че една от основните задачи на училището е да обучава в решаване на проблеми. Но не по-малко важна е оценката  на резултатите от обучението. Тези идеи са реализирани в куба на Блум. Например въпросът "Назови..." изисква обикновено възпроизвеждане на знания, "Защо..." - ученикът трябва да намери причинно-следствени връзки. "Предложи...", "Измисли...", "Сподели..." са насочени към мисловната дейност на ученика.
  Та, кубът на Блум е един интересен начин за проверка на знанията. Той може да се окаже предизвикателство не само за ученика, но и за учителя. И така - изработили сте куб, на страните му са записани горепосочените думи - начало на въпрос, който учителят /или ученик/ довършва, а друг отговаря. Обърнете внимание, че умението да се формулира въпрос върху творчеството на един автор ,например,  е не по-малко ценно от умението да се отговори...

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар