четвъртък, 3 април 2014 г.

Пътят на Константин Философ

Агиографската литература съвсем не е сред най-достъпните жанрове за съвременния ученик. Но Пространните жития на Кирил и Методий са онези ценни за съвременното литературознание източници, които дават представа за епохата чрез решаващите за нея стълкновения, за да защитят и въздигнат не просто делото на двамата светци, а Славянското дело!
Няма да анализирам особеностите на двете жития, има достатъчно научни изследвания по темата. Ще споделя една задача, която изпълниха част от моите деветокласници.
Задачата:
1. Прочетете още веднъж внимателно Пространното житие на св. Кирил.
2. Изгответе географска карта на земите, които Кирил е посетил сам или със своя брат.

Задачата, като нелесна, е зададена по желание. За моя радост немалко ученици се бяха потрудили над нея.

Всеки от тях беше подготвен не просто да покаже, но и да разкаже за проследения Път!
1.Някои бяха потърсили карта от девети век и върху нея бяха проследили мисиите.
2.Други бяха работили върху съвременна карта, което доста затруднява съотнасянето на градове и държави.
3.Имаше и доста по-смели, които бяха очертали посоките на странствуванията на двамата братя, без да копират точно автентична карта, а като я изработят сами.

Изводите: Да, имаше и неточности, и някои забавни грешки, но най-радостното е, че имаше ентусиазъм за работа, желание да се изпълни една трудна задача и готовност да покажеш, че си научил, че наистина си "пропътувал" по стъпките на Солунския чудотворец.

Отново поздравления за вас, ученици от 9-в клас!

А ето и истинската карта, проследяваща мисиите на  Кирил и Методий, която ни беше любезно предоставена от учителката по история г-жа Дочева.
Няма коментари:

Публикуване на коментар